'It finster sjocht dy oan, it lân nimt dy op...'

de Volkskrant over It Font: ‘Een ode aan het Friese landschap, de poëzie en de taal’