'It finster sjocht dy oan, it lân nimt dy op...'

Fryske fideogedichten nei Frankfurter Buchmesse

Dize wike stiet op de Frankfurter Buchmesse de literatuer út Flaanderen en Nederlân sintraal. Dêr heart ek de Fryske literatuer by. No freed lizze Fryske skriuwers en dichter harren taal op de Frankfurter tafels. Anne Feddema, Eeltsje Hettinga, Tsead Bruinja en Willem Schoorstra lêze foar út eigen wurk. Fierders wurde der fideogedichten toand út it digitaal literêre projekt It Font, in produksje fan skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga en fideokeunstner Lotte Middendorp. De presintaasje is yn hannen fan Tatiana Prately.

Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar gastland op de Buchmesse, de grootste en belangrijkste boekenbeurs ter wereld. Het startpunt van dat alles is de Noordzee, die Vlaanderen, Nederland en Duitsland met elkaar verbindt.

Met ruim driehonderd uitgaven, oud en nieuw, en een multimediaal paviljoen presenteren Nederland en Vlaanderen zich onder het motto: 'Dit is, wat we delen', vergezeld door een regel van de Duitse dichter Heinrich Heine: 'Denn das Meer ist meine Seele'.

De Frankfurter Buchmesse telt is zo'n zevenduizend organisaties en onderneming die er hun boeken aanprijzen. De week zelf kent een schier eindeloze reeks aan culturele evenementen die met Nederland en Vlaanderen te maken heeft.

De Buchmesse is de afgelopen jaren meer en meer een culturele gebeurtenis geworden voor een breder publiek. De organisatie verwacht dit jaar meer dan 280.000 bezoekers, met name uit het boekenvak.

Friese literatuur over de grens

Om buitenlandse uitgevers te interesseren voor Friese literatuur, is de brochure 10 Books from Friesland uitgegeven, waarin verschillende literaire genres aan bod komen: fictie, non-fictie, poëzie, videogedichten en jeugdliteratuur.

De Friese uitgevers, verenigd in Boeken fan Fryslân, en het Nederlands Letterenfonds maakten de keuze voor 10 Books. Tijdens de Buchmesse gaan de vertegenwoordigers van de Friese uitgevers, Jitske Kingma en Ernst Bruinsma, in gesprek met buitenlands uitgevers om Friese boeken onder de aandacht te brengen, die te vertalen en in het buitenland te publiceren.

Frysk auf dem Tisch

Komende vrijdag 21 oktober leggen de Friese schrijvers en dichters hun taal op tafel, ofwel: Frysk auf dem Tisch. Anne Feddema, Eeltsje Hettinga, Tsead Bruinja en Willem Schoorstra lezen voor uit eigen werk.

Verder worden videogedichten getoond uit het digitaal literaire project It Font, een productie van schrijver-dichter Eeltsje Hettinga en videokunstenaar Lotte Middendorp. Het water, de noordelijke kust en de zee vormen de rode draad in het experimentele, meertalige project It Font. David Colmer tekende voor de Engelse vertalingen van de teksten in It Font.

De presentatie van het geheel is in handen van Tatiana Pratley, regisseur bij het toneelgezelschap Tryater.

Meer informatie over de Frankfurter Buchmesse is te vinden op: www.buchmesse.de Meer informatie over It Font is te vinden op: http://itfont.nl/