'It wetter dat leavet, it wetter dat deadet'

Slapend


                                                                   Foto út de film Foarby it fontBij jachthaven De Drijfveer/ Tusken de Marren yn Akkrum is gisteren de fototentoanstelling De stim fan it wetter geopend, in foto-expositie waar dit jaar twaalf fotografen voor werden uitgenodigd: Jacob van Essen, Pieter de Vries, Harry Muis, Marieke Balk, Denis Markić, Erik Jan Koopmans, Jannes Faber, Kees Middendorp, Siese Veenstra, Sipke Leen, Lotte Middendorp en Dolph Kessler. Hun werk is afgedrukt op grote, metershoge canvasdoeken die een plek hebben gekregen op de terreinen op en rond de jachthaven.

Lotte Middendorp laat een still zien uit het videogedicht ‘Sliepend’ (Slapend), onderdeel van het videopoëzieproject It fûnis / it font. De tentoonstelling is nog te zien tot begin oktober. (27-05-15)SLIEPEND

For in that sleep of death
what dreams may come

 

Do, famke fisk, hoe djip is it datsto sliepst?
Kom op, slaan de eagen op en hear troch
de spegels fan it wetter hinne myn roppen,

sjoch hoe’t de sinne de fidel spilet mei
de lytse griene dieren op trompet by
it blauwe ballet fan dûbele fûgels en
heech oan de himel dûnsjende hûnen.

Do, famke fisk, dronken dream ik dy wekker
yn de ferklonkene letter foarby elk font…