'O, misdracht fan hegere kommuny!'

De fûkestokken

Still út de film De fûkestokken

Fûgel ta fisk

 
Fûgel ta fisk
yn it djipst fan simmer,
de mar in spegel
by de dea-
stillizzende dingen:

de boaten, slinken en
pleatsen, útsein
alle leafdes
yn de folle beun
fan it oantinken.